Pomiary Sieci LAN.

Sposób testowania lokalnych sieci komputerowych LAN w zasadzie nie podlega standaryzacji i nie jest wymagany przepisami prawa. Jednakże wykonanie pomiaru zapewnia użytkownikowi utrzymanie określonych parametrów i ciągłość działania sieci.

Posiadamy certyfikaty, dzięki którym jesteśmy upoważnieni do wystawienia gwarancji niezawodności sieci na 25 lat.

Badania popierają stosowne protokoły tzw. „zrzuty”, które są przesyłane z miernika bezpośrednio do komputera, co uniemożliwia ingerencję w ich treść. Brak możliwości dokonywania zmian zapewnia stuprocentową autentyczność pomiarów.

Analizy przeprowadzamy za pomocą w pełni cyfrowych i bardzo szybkich mierników firmy FLUKE Networks. Na własność dysponujemy urządzeniem Fluke DSX 5000.

 

Pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary Elektryczne:

Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Posiadamy wszelkiego rodzaju mierniki i inne urządzenia pomiarowe, niezbędne do kompleksowej realizacji zleconych prac.

Przy okazji wykonawstwa jak i w ramach osobnej usługi, świadczymy również usługi z zakresu pomiarów min: wszystkie pomiary elektryczne w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego oraz średniego napięcia. Przede wszystkim są to pomiary związane z bezpieczeństwem eksploatacji instalacji elektrycznych:

  • Pomiary czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych(RCD)
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary impedancji pętli zwarciowej
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowych
  • Sprawdzenie kolejności faz
  • Pomiary spadków napięć poszczególnych obwodów
  • Pomiary napięć dotykowych
  • Pomiary instalacji i sieci średniego napięcia (SN) za pomocą kenetronu

Oprócz tego wykonujemy obowiązkowe przeglądy budowlane branży elektrycznej, zgodnie z aktualnymi przepisami – Ustawa Prawo Budowlane.

Wszystkie pomiary poparte są stosownymi protokołami pomiarów wykonawczych. Przeglądów dokonuje personel posiadający uprawienie SEP kat. E, D bez ograniczeń. Dysponujemy przyrządami pomiarowymi firmy Sonel MPI 525, MIC-3, MIE-500, MIP 520.

Usługę wykonujemy na terenie Bydgoszczy, gdzie znajduje się nasza siedziba jak i w całej Polsce.