Nadzór nad wykonaniem instalacjiNasz zespół z siedzibą w Bydgoszczy składa się z fachowców, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi. Pozwala nam to świadczyć usługi z zakresu samodzielnego „nadzoru inwestorskiego”.

Administrujemy inwestycje publiczne i prywatne.

Na stałe współpracujemy z kierownikami z branż: telekomunikacyjnej, sanitarnej, drogowej i ogólnobudowlanej. Umożliwia nam to sprawowanie nadzoru i wykonawstwa całego procesu budowlanego i wszystkich potrzebnych do niego robót branżowych.

Posiadamy uprawnienia i aktualny wpis do Izby. Możliwość sprawdzenia znajduje się pod adresem: www.kup.piib.org.pl w zakładce „członkostwo”, gdzie należy wpisać numer członkowski: KUP/IE/0074/12.