Autorski system informatyczny „EZnet” służy do wizualizacji różnego rodzaju procesów przemysłowych. Został zaprojektowany min. na potrzeby procesów technologicznych realizowanych w Stacji Uzdatniania Wody(SUW).

System został wdrożony i pozytywnie zaimplementowany, jako nowy typ produktu m.in. w SUW w Bożenkowie oraz SUW w Żołędowie-Gm. Osielsko. W ramach prężnie rozwijającej się działalności programistycznej, przygotowujemy i dostosowujemy obecnie system dostosowany do potrzeb SUW, m.in. w Niemczu oraz Niwach.

Nasze autorskie oprogramowanie jest nieustannie doskonalone i rozwijane. Implementujemy nowe funkcje i możliwości, których niejednokrotnie pomysłodawcą jest sam klient. W ramach zlecenia, przez rok od momentu uruchomienia zapewniamy bezpłatne wdrażanie opracowywanych na bieżąco poprawek i usprawnień.

Nasze oprogramowanie jest czytelne, ergonomiczne i łatwe w obsłudze, co zapewnia bezproblemowe poruszanie się w menu programu. Nawet osoby z niewielkim doświadczeniem technicznym poradzą sobie bez problemu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i opierając się na zdobytym przy realizacji podobnych projektów doświadczeniu, proponujemy implementację następujących funkcji i możliwości:

 

1.

Dynamiczny, zautomatyzowany obraz graficzny procesów technologicznych w pełnym wymiarze z możliwością podglądu:

  • przez stronę internetową i przeglądarkę WWW–za pomocą dowolnego połączenia internetowego.
  • przez dedykowaną aplikację na komputerach stacjonarnych bądź przenośnych, działających pod system Windows.
  • poprzez obydwie z powyższych form dostępu jednocześnie
  • Ze względu bezpieczeństwa nie zaleca się używania technologii WWW do celów modyfikowania parametrów oraz sterowania procesem przemysłowym. Zalecana jest bezpieczniejsza forma dostępu poprzez dedykowaną aplikację i tylko z poziomu sieci lokalnej stacji. Jednakże na życzenie klienta opcja modyfikowania oraz sterowania przez WWW jest możliwa do wdrożenia.

Dzięki zastosowaniu technologii WWW możliwy jest również podgląd wizualizacji za pomocą telefonów,smartfonów, tabletów bądź innych urządzeń mobilnych wyposażonych w standardową przeglądarkę internetową.

2.

W ramach systemu wizualizacji wdrażany jest również system powiadamiania SMS.

  • wysyłanie SMS z informacją o alarmach, awariach na zdefiniowane numery telefonów. Możliwość zdefiniowania wielu numerów telefonu.
  • wysyłanie SMS z informacją o stanie wybranych urządzeń z określonym interwałem czasowym na zdefiniowane numery telefonu.
  • wysyłanie SMS na żądanie. Posiadacz autoryzowanego w systemie numeru telefonu wysyła do stacji wiadomość SMS o określonej treści, po czym system odpowiada za pomocą wiadomości SMS, przedstawiając wartość określonego w zapytaniu parametru. UWAGA: należy pamiętać, iż wysyłanie wiadomości SMS wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez klienta w postaci abonamentu i aktywnej karty SIM lub zapewnienia środków na koncie karty prepaid.

3.

Dostęp do systemu za pomocą loginu i hasła z uwzględnieniem różnych poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników. Każdy poziom dostępu umożliwia bądź blokuje różne funkcje i możliwości wizualizacji. Ilość użytkowników jest nieograniczona.

4.

System posiada sygnalizację wizualną oraz dźwiękową stanów alarmowych i awaryjnych.

5.

Możliwość prostego przejścia do szczegółowych ekranów konkretnych procesów/urządzeń poprzez kliknięcie na dane urządzenie na ekranie głównym.

6.

Możliwość wyświetlenia w postaci tabelarycznej historii wybranych sygnałów w zadanym przedziale czasowym oraz z określonym interwałem czasowym (zapobiega to sczytywaniu dużej ilości danych, co znacznie wpływa na zmniejszenie czasu reakcji systemu oraz odczytu danych)

7.

Możliwość wyświetlenia przebiegów czasowych (w formie wykresu) wybranych sygnałów w wybranym przedziale czasowym.

8.

Zdalne sterowanie procesami –w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zaleca się, aby możliwości sterowania podlegały tylko sygnały mniej krytyczne dla całego procesu technologicznego. Jednak zgodnie z życzeniem klienta można odblokować pełen dostęp do odczytu wizualizacji oraz sterowania procesami.

9.

Możliwość wyświetlenia historii sygnałów alarmowych.

10.

Możliwość wyświetlenia historycznej interpretacji graficznej całego procesu z wybranej daty i godziny. Funkcja umożliwia przedstawienie pełnego ekranu wizualizacyjnego z dowolnego czasu wstecznego (np. sprzed 2 tygodni). Będą widoczne wszelkie stany, parametry, liczby i kolory tak jak w czasie rzeczywistym –na stan sprzed 2 tygodni.

11.

Możliwość obliczania zużycia ważnych pod względem ekonomicznym mediów takich jak woda, prąd oraz przedstawienie ich w dowolnej czytelnej dla klienta formie. Wspomniane dane będą docelowo skumulowane w podręcznym menu umożliwiającym prosty, swobodny dostęp do najważniejszych parametrów.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał integrację kilku obiektów w jednej aplikacji. Istnieje zatem możliwość połączenia kilku obiektów –SUW-ów w całość, dzięki czemu w prosty sposób będzie można przełączać wizualizacje pomiędzy nimi,pomimo faktu, iż poszczególne obiekty mogą być inaczej skonfigurowane lub mogą być wykonane w zupełnie innym systemie lub na innym sprzęcie. Wybór może następować w dowolnej formie: graficznej, tekstowej lub wyboru spośród menu kontekstowego.

W razie potrzeby możemy przesłać link do demonstracyjnej wersji oprogramowania.